Κύκλος σεμιναρίων

Οι Θέσεις οργανώνουν κύκλο δέκα σεμιναρίων με θέμα:

Θεωρία και ιστορία του καπιταλισμού και το εθνικό φαινόμενο. Η ελληνική περίπτωση.

Τα σεμινάρια θα συντονίσει ο Γιάννης Μηλιός, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και διευθυντής των Θέσεων, και θα λάβουν χώρα Τετάρτες 19.30-22.00, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

17/10/2018, 31/10/2018, 14/11/2018, 28/11/2018, 12/12/2018, 9/1/2019, 23/1/2019, 6/2/2019, 20/2/2019, 6/3/2019.

Όσες/οι ενδιαφέρονται καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον συντονιστή john.milios@gmail.com μέχρι τις 15/10/2018, επισυνάπτοντας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και σε αυτά θα συμμετάσχουν μέχρι 25 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής είναι μεγαλύτερος θα διεξαχθεί κλήρωση.

Μετά το τέλος των σεμιναρίων θα παρέχεται σχετική βεβαίωση συμμετοχής για όσες/ους το επιθυμούν.

Comments are closed.