Center for the Politics of Emancipation (CPE), Belgrade. Interview with Professor John Milios, November 2013

John Milios će u subotu, 09. novembra u Domu omladine Beograda, na poziv Centra za politike emancipacije, održati predavanje pod nazivom “To je klasna politika! Levica i i kapitalistička ofanziva u vidu evro krize”. John će se u svom predavanju koncentrisati na teme evropske ekonomije i političkih mogućnosti unutar zemalja evropskog jezgra i periferije. On će analizirati procese periferizacije i posledice finansijske krize, kao i perspektive krize evrozone. Govoriće i o mogućim alternativama evropske levice, sa posebnim naglaskom na Sirizu.

Kao što je poznato, vi ste jedna od ličnosti na savremenoj levici čija se interesovanja kreću od više ekonomskih problema, poput marksističke teorije krize, do problema društvenih pokreta i njihovog značaja za levicu. Iz tog razloga, želeli bismo da počnemo pitanjem o vašoj perspektivi i ličnom iskustvu o povezanosti između ova dva polja. Na prvom mestu, možda biste mogli da nam objasnite na koji način su ona bila prisutna i povezana u vašoj sopstvenoj karijeri.

Moje lično iskustvo je determinisano vezom između teorijskog rada i evolucije klasne borbe. Razvoj marksizma je uvek determinisan evolucijom klasne borbe i prekretnicama u društvenoj, političkoj i ideološkoj konjukturi. Na primer, hegemonija sovjetskog marksizma posle Drugog svetskog rata, kao i pojava kritičkih verzija marksizma nakon maja 1968. godine, ne mogu da se interpretiraju nikako osim u konjukturi koja je u vezi sa specifičnom konjukturom klasne borbe.

Δείτε περισσότερα…

Comments are closed.