«Το χρέος είναι εργαλείο πίεσης για την καταστροφή της κοινωνικής πλειοψηφίας»