«Υπάρχουν τεχνικές λύσεις για το χρέος, απαιτείται πολιτική βούληση»