Ο Μπαλτάκος ήταν στη στενή ομάδα Σαμαρά, κυβερνούσε μαζί του