Οι τράπεζες να τεθούν υπό δημόσιο έλεγχο με βάση το δημόσιο συμφέρον