Κλειστά νοσοκομεία Η θα πετύχουμε αύξηση εσόδων με δίκαιο φορολογικό σύστημα;