Ιμπεριαλισμός, Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Κρίση

Γιάννης Μηλιός και Δ. Π. Σωτηρόπουλος, εκδ. Νήσος, 2011.

Αντικείμενο του ανά χείρας βιβλίου είναι η ανάλυση και κριτική του σύγχρονου διεθνοποιημένου καπιταλισμού και της κρίσης του. Για να προσεγγίσουμε το αντικείμενό μας, χρειαζόμαστε μία θεωρία της καπιταλιστικής εξουσίας, και σε αυτή την κατεύθυνση το έργο του Μαρξ αποτελεί μία πολύτιμη αφετηρία. Βασικό εργαλείο για την ανάλυσή μας αποτελεί έτσι η μαρξιστική θεωρία και ιδιαίτερα το σύστημα εννοιών που θεμελίωσε ο Μαρξ, περιγράφοντάς το ο ίδιος ως Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας.

Οι όροι ιμπεριαλισμός, χρηματοπιστωτικές αγορές, κρίση αποτελούν επομένως, δυνητικά, τις θεωρητικές κατηγορίες για ν’ αποκρυπτογραφήσουμε και να κατανοήσουμε το αντικείμενό μας. Εντούτοις, όπως γνωρίζουν οι υποψιασμένοι αναγνώστες και αναγνώστριες, κατηγορίες όπως αυτές που συνιστούν τον τίτλο του ανά χείρας βιβλίου δεν είναι μονοσήμαντες. Αντίθετα, έχουν αποτελέσει για τουλάχιστον έναν αιώνα το περίβλημα ή την πρόσοψη πολύ διαφορετικών θεωρητικών συστημάτων σκέψης και αντιθετικών ιδεολογικών και πολιτικών προσεγγίσεων και πρακτικών. Οφείλουμε επομένως μια εισαγωγική διευκρίνιση αναφορικά με τη θεωρητική πολυσημία των όρων του τίτλου.

Διαβάστε ολόκληρο τον πρόλογο (PDF) Flyer

Comments are closed.