Η διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος είναι πολιτική