Δημόσια διαβούλευση με εκπροσώπους των κινημάτων Copy