Βιογραφικό

Γιάννης Μηλιός

Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Email: john.milios@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή ΣΕΜΦΕ,
Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
15780 Αθήνα

Σπουδές:

1985-1988: Διδάκτωρ Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών (Dr. rer. pol.) Πανεπιστημίου Osnabrück Δ. Γερμανίας.

1977-1981: Διδάκτωρ Μηχανικός, Ε. Μ. Πολυτεχνείο.

1971-1976: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ., Technische Hochschule Darmstadt, Δ. Γερμανίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Θεωρίες της αξίας, του χρήματος και του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Θεωρίες της διεθνούς οικονομίας και του ιμπεριαλισμού

Αρχές θεμελίωσης των οικονομικών θεωριών

Κοινωνική Πολιτική

Δημοσιεύσεις:

Περισσότερες από 250 επιστημονικές εργασίες μου έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική, αγγλική, γερμανική, γαλλική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική και τουρκική γλώσσα, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται τα Cambridge Journal of Economics , History of Political Economy , History of Economics Review , Review of Political Economy , European Journal of the History of Economic Thought , History of Economics Review , The American Journal of Economics and Sociology , Science & Society , Rethinking Marxism , Review of Radical Political Economicsκ.ά.

Τα πιο πρόσφατα εκ των 15 βιβλίων που έχω συγγράψει ή επιμεληθεί είναι τα ακόλουθα:

* A Political Economy of Contemporary Capitalism and its Crisis. Demystifying Finance, Dimitris Sotiropoulos, John Milios, Spyros Lapatsioras, London-New York: Routledge (υπό έκδοση, 5 Ιουνίου 2013).

* Ιμπεριαλισμός, Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Κρίση, Γιάννης Μηλιός και Δ. Π. Σωτηρόπουλος, εκδ. Νήσος, 2011.

* Rethinking Imperialism . A Study of Capitalist Rule, by John Milios and Dimitris P. Sotiropoulos, Palgrave-McMillan 2009.

Άλλες δραστηριότητες:

Διευθυντής της τριμηνιαίας επιθεώρησης οικονομικής και πολιτικής θεωρίας Θέσεις.

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ετήσιας Γερμανικής έκδοσης: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge, Berlin.

Μέλος του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου της επιθεώρησης Cadernos de Direito, Universidade Metodista de Piracicaba, Brazil.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Προγραμματισμού της επιθεώρησης Proteo , rivista a carattere scientifico di analisi delle dinamiche economico – produttive e di politiche del lavoro (Centro Studi Trasformazioni Economico- Sociali, Torino).

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Bulletin of Political Economy, Serials Publications, New Delhi.